Sakrament Pokuty

Spotkanie z Chrystusem w Sakramencie Pokuty wymaga odpowiedniego usposobienia i należytego przygotowania. Usposobieniem jest miłość ku Bogu, a wyraża się ona przez szczerą wolę i gotowość do poprawy, co każe nam podjąć trud odpowiedniego przygotowania się do spowiedzi.

Trzeba więc wypełnić warunki dobrej spowiedzi:

  1. Rachunek sumienia
  2. Żal za grzechy
  3. Mocne postanowienie poprawy
  4. Szczera spowiedź
  5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Z sakramentu pokuty w naszej świątyni można skorzystać:

  • w dni powszednie: od 17.30
  • w niedziele: podczas każdej Mszy św.
  • I piątek miesiąca: od 17.30