Chrześcijański Pogrzeb

Pogrzeb chrześcijański nie udziela zmarłemu ani sakramentu ani sakramentaliów. Pogrzeb jest obrzędem liturgicznym Kościoła. Posługa Kościoła wyraża rzeczywistą łączność ze zmarłym.

Godzinę Mszy świętej pogrzebowej i ceremonię odprowadzenia do grobu należy ustalić w kancelarii parafialnej przynosząc ze sobą akt zgonu wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego. W kancelarii parafialnej należy przedłożyć:

  • odpis aktu zgonu z USC,
  • informację o przyjęciu sakramentu chorych.

Jeżeli z jakiegoś ważnego powodu pogrzeb parafianina odbędzie się poza naszą parafią, rodzina zmarłego powinna zwrócić się z prośbą do kancelarii parafialnej o pisemną zgodę – pozwolenie na pogrzeb w innej parafii. Podobnie, gdy ktoś z poza naszej parafii prosi o ostatnia posługę w naszej parafii prosimy o przedstawienie pisemnej zgody Księdza Proboszcza z parafii, w której zmarły mieszkał.