Sakrament Chorych

Osoby chore i starsze pragnące skorzystać z Sakramentu Chorych zgłaszamy w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

Do wizyty kapłana w domu należy przygotować:

  • stół przykryty białym obrusem,
  • świece,
  • talerzyk z wodą święconą,
  • kropidło.

Jeśli stan zdrowia na to pozwala Sakrament Chorych poprzedzony jest spowiedzią. Po udzieleniu tego sakramentu chory przyjmuje Komunię świętą. Domownicy również mogą przyjąć Komunię świętą w intencji chorego.