Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej koniecznie 3 miesiące przed planowaną datą ślubu. Istnieje także wcześniejsza możliwość zarezerwowania ślubu.

Potrzebne dokumenty:
*  metryka chrztu z adnotacją o bierzmowaniu (ważność dokumentu 3 miesiące od daty wystawienia),
* dowody osobiste,
*  świadectwa ukończenia katechizacji w zakresie szkoły zawodowej lub średniej (ksero),
*  zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego.

Aby Sakrament Małżeństwa zawierany w kościele powodował skutki cywilno-prawne, narzeczeni muszą się udać do Urzędu Stanu Cywilnego stałego miejsca zamieszkania jednej ze stron celem dokonania niezbędnych czynności prawnych.