Pierwsza Komunia Święta

Pierwsza Komunia Święta  / druga niedziela miesiąca maja godz. 11.30 /                             
Rocznica Pierwszej Komunii Świętej / tydzień po Pierwszej Komunii Świętej godz. 11.30/

Bezpośrednie przygotowanie do pierwszej spowiedzi i pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św. rozpoczyna się w klasie III poprzez katechizację i spotkania w parafii, ale rodzice do tego wydarzenia przygotowują dziecko już od samego urodzenia poprzez wspólną modlitwę, pacierz, udział w życiu liturgicznym parafii, Mszę świętą. Dziecko przystępuje do I Komunii Świętej w swojej parafii. Tylko w uzasadnionych sytuacjach może przystąpić do tego sakramentu w innej parafii po przedstawieniu:

  • pisemnej zgody z własnej parafii
  • zaświadczenia o uczęszczaniu na katechizację i dopuszczeniu do I Komunii Świętej wydane przez katechetę.

Rodzice dzieci, które zostały ochrzczone w innej parafii są zobowiązani do przedstawienia świadectwa chrztu.

Przygotowanie do I Komunii Świętej w parafii NMP:
Spotkania dla rodziców i dzieci  w II niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 9.30 (salka lub oratorium).