Sakrament Bierzmowania

Warunkiem przyjęcia Sakramentu Bierzmowania jest:

  • uczestnictwo w spotkaniach przygotowujących,
  • złożenie  prośby o udzielenie Sakramentu Bierzmowania,
  • udział w katechizacji szkolnej (nie dotyczy dorosłych),
  • przedstawienie wyciągu z aktu chrztu,
  • osoby spoza parafii winny przedstawić pisemną zgodę własnego proboszcza.